Pārpublicēta vēsturiskā grāmata “Cietoksnis-noliktava Dvinska”

Andrejs Kudirka
28. jūnijs, 2024.

Krievu kultūras centra izdevniecība publicēja jaunu faksimila tipa grāmatu – vēsturisku uzziņu “Cietoksnis-noliktava Dvinska”.

Materiāls sākotnēji tika izdots gandrīz pirms 100 gadiem, 1915. gadā, pilsētas laikraksta “Dvinskij Listok” tipogrāfijā. Grāmatas autors ir Ivans Ļvovs, Dvinskas cietokšņa komandants no 1906. līdz 1918. gadam.

Grāmata izdota sabiedriskās organizācijas Krievu kultūras centrs “Kaļistratova nams” projekta ietvaros ar mērķi saglabāt un popularizēt Daugavpils kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta vadītāja – Gaļina Ivanova.

Grāmatas “Cietoksnis-noliktava Dvinska” izdošana tika sadalīta divos posmos. 2022.–23. gadā grāmatas teksts, komentāri un skaidrojumi ir tulkoti latviešu valodā. Tulkojuma autore ir Ineta Janovska.

Otrajā posmā, 2023.-24.gadā, grāmata, kas apvienos tekstus gan krievu, gan latviešu valodā, tika sagatavota izdošanai. Vēsturiskā laika iezīmes un autora biogrāfiju skaidroja vēstures zinātņu doktors Henrihs Soms. Skaidrojot militāros un fortifikācijas terminus, tika izmantoti eksperta Artjoma Mahlina ieteikumi. Grāmata ilustrēta ar 20.gadsimta sākuma Dvinskas cietokšņa fotogrāfijām no A. Mahlina personīgās kolekcijas, kā arī papildināta ar Aleksandra Bogdanova veidotās cietokšņa dārza 3D rekonstrukcijas fragmentiem.

Grāmatas tirāža ir 100 eksemplāri. Oficiālā prezentācija notiks novembra sākumā Krievu kultūras centra 30. gadadienas svinību ietvaros. Saskaņā ar projekta noteikumiem tekstu krievu un latviešu valodā var lasīt elektroniski Krievu kultūras centra mājas lapā www.russkij-dom.lv.

Grāmata tika izdota ar LR Kultūras ministrijas un biedrības DNVOAC finansiālo atbalstu līguma Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības  un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā (Nr.: Nr.2.5.-11-207) ietvaros, kas noslēgts starp biedrību Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs un LR Kultūras ministriju.”

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: biedrība KKC “Kalistratova nams”, 

 kkc_kn@inbox.lv