Bibliotēka

DAIĻLITERATŪRA

Krievu un padomju klasiķu kopoti raksti

Bibliotēkā ir pieejami: A. Čehova, L. Tolstoja, A. Tolstoja, F. Dostojevska, I. Turgeņeva, M.Saltikova-Ščedrina, M. Gorkija, V. Majakovska, S. Jeseņina, A. Hercena, V. Belinska un daudzu citu autoru kopoti raksti. Starp tiem īpašu vietu aizņem A. Puškina darbi, grāmatas par pašu Puškinu un par viņa apkārtējiem cilvēkiem.

Lasīt

Daugavpils, Latgales, Latvijas autoru dzejoļu un prozas krājumi

Pazīstamu Daugavpils autoru darbi: Fainas Osinas, Alekseja Solovjeva, Jevgeņija Golubeva, Pāvela Plotņikova, Regīnas Usačevas, Gaļinas Ivanovas, Aleksandra Jakimova un daudzu citu.

PDF

Bērnu literatūra

Sērija “Skolēna bibliotēka”, bērnu žurnāla “KOAPP” («КОАПП») sērija, piedzīvojumu literatūra, A.Puškina, P. Bažova un citu autoru bērnu pasakas.

PDF

Ārzemju klasika

Ārzemju autoru grāmatas krievu valodā. Sērija “Pasaules literatūras bibliotēka”.

PDF