Populārzinātniskā literatūra

  • Vēsturiskā literatūra

Darbi par Krievijas vēsturi, par atsevišķiem vēsturiskiem notikumiem un vēsturiskām personām. Grāmatas no sērijas “Ievērojamu cilvēku dzīve”.

  • Novadpētniecības literatūra

Šajā sadaļā lasītājs var atrast uzziņu grāmatas, albumus, ceļvežus uz daudzām Krievijas Federācijas pilsētām, ir plaši pārstāvētas Maskava un Sanktpēterburga, dažas Latvijas pilsētas, tostarp Daugavpils.

  • Reliģija

To pārstāv grāmatas par pareizticības un vecticības vēsturi, par atsevišķiem svētajiem, teologiem, klosteriem un daudz ko citu.

  • Mākslas vēsture

Ilustrēti izdevumi par Krievijas Federācijas mākslas galerijām un muzejiem, grāmatas par dažādu laikmetu mākslas vēsturi, par slavenu mākslinieku, dzejnieku, rakstnieku, teātra un kino darbinieku dzīvi.

  • Literatūra par krievu tautas kultūru

Izdevumi, kas veltīti krievu tautas amatniecībai: Gžeļas keramikai, Hohlomas un Žostovas rakstiem u.c., kā arī grāmatas par krievu tautas svētkiem un rituāliem.

  • Metodiskā literatūra

Metodiskās literatūras izlase krievu valodas kā svešvalodas studentiem, kā arī metodiskie palīglīdzekļi krievu literatūras klasisko darbu, tostarp no skolas mācību programmas, izpētei.

  • Uzziņu literatūra

Bibliotēkā var atrast populāro S.Ožegova vārdnīcu, kā arī svešvārdu vārdnīcas, filozofisko vārdnīcu, filoloģisko vārdnīcu, krievu valodas skolēnu izglītojošo vārdnīcu u.c. Kopā ir vairāk nekā 50 dažādas vārdnīcas, uzziņu grāmatas un enciklopēdijas.