Krievu kultūras centra izdotās grāmatas

Pirmie izdevumi:

 • Vasilijs fon Rotkirhs “Andrejs Mihailovičs Simbirskis, Dinaburgas komandants”;

 • Petrs Medvedevs “Divi gadi Dinaburgā”,

 • rakstu krājums “Dinaburga, Dvinska, Daugavpils vēsturē, kultūrā, literatūrā” (rakstu autori F. Fjodorovs, E. Mekšs, I. Trofimovs un citi);

 • I. Trofimovs “Literatūras kārdinājums. Nikolajs Gogoļs un 19. gadsimta pirmās puses garīgās prozas estētika”;

 • “Bizantijas mantinieki” (autori A. Žilko, E. Mekšs, I. Trofimovs).

Grāmatas un brošūras tiek izdotas kopš 1999. gada. Pirmās grāmatas tika izdotas ar habilitētā filoloģijas doktora, Daugavpils Pedagoģiskā institūta (tagadējās Daugavpils Universitātes) profesora Josifa Trofimova tiešu piedalīšanos.

Krājumi, kuru pamatā ir zinātnisko konferenču materiāli:

 • “Kirila un Metodija lasījumi-I” (2006),

 • “Kirila un Metodija lasījumi-II-III” (2008).

Grāmatas, kas publicētas 2017. – 2020. gadā:

 • A. Bogdanovs “Dinaburga 1812. gada karā”,

 • A. Bogdanovs “Dvinska Pirmā pasaules kara laikā”,

 • J. Jermakovs “Jūs esat mūsu dienu pasaka” (par Krievu kultūras centra izveidošanas vēsturi),

 • G.Ivanova “Krievu nams ir Daugavpils lepnums” (grāmata-albums par KKC 25. gadu jubilejas svinībām).

Jaunas grāmatas:

 • 19. gadsimta vēsturnieka Alekseja Sapunova grāmatas faksimilais izdevums “Inflanti”,

 • J. Čertovs “Pazīstamie krievi Daugavpils vēsturē”.