Daiļliteratūra

  • Krievu un padomju klasiķu kopoti raksti

Bibliotēkā ir pieejami: A. Čehova, L. Tolstoja, A. Tolstoja, F. Dostojevska, I. Turgeņeva, M.Saltikova-Ščedrina, M. Gorkija, V. Majakovska, S. Jeseņina, A. Hercena, V. Belinska un daudzu citu autoru kopoti raksti. Starp tiem īpašu vietu aizņem A. Puškina darbi, grāmatas par pašu Puškinu un par viņa apkārtējiem cilvēkiem.

  • Daugavpils, Latgales, Latvijas autoru dzejoļu un prozas krājumi

Pazīstamu Daugavpils autoru darbi: Fainas Osinas, Alekseja Solovjeva, Jevgeņija Golubeva, Pāvela Plotņikova, Regīnas Usačevas, Gaļinas Ivanovas, Aleksandra Jakimova un daudzu citu.

  • Bērnu literatūra

Sērija “Skolēna bibliotēka”, bērnu žurnāla “KOAPP” («КОАПП») sērija, piedzīvojumu literatūra, A.Puškina, P. Bažova un citu autoru bērnu pasakas.

  • Ārzemju klasika

Ārzemju autoru grāmatas krievu valodā. Sērija “Pasaules literatūras bibliotēka”.