Vēsturiskā grāmata “Cietoksnis-noliktava Dvinska” tiks izdota no jauna

Andrejs Kudirka
27. jūnijs, 2023.

Biedrība “Krievu kultūras centrs “Kalistratova nams”” pabeidza kārtējo sagatavošanas posmu faksimila izdevuma – vēsturiskās izziņas “Cietoksnis-noliktava Dvinska”, kas izdota 1915.gadā pilsētas laikraksta “Dvinskij Listok” tipogrāfijā.

Grāmatas autors ir Ivans Ļvovs, Dvinskas cietokšņa komandants no 1906. līdz 1918. gadam. 

Biedrība KKC “Kalistratova nams” grāmatas “Cietoksnis-noliktava Dvinska” izdošanas projektu realizē vairākos posmos. 

Sākotnēji vecajā ortogrāfijā rakstīts teksts tika salikts un adaptēts lasīšanai mūsdienu krievu valodā. Vēstures īpašības un speciālo terminu savdabību skaidroja vēstures zinātņu doktors Henrihs Soms. Projekta ietvaros grāmatas teksts un zinātnieka komentāri ir iztulkoti latviešu valodā.

Kā arī šajā posmā tika izstrādāts topošās grāmatas vāks un maketēšanas modelis. Vāks apvienos grāmatas tekstus gan krievu, gan latviešu valodā.

Šāds maketa modelis tika veiksmīgi pielietots agrāk, vēl vienas faksimila vēsturiskās grāmatas izdošanā – 19.gadsimta vēsturnieka Alekseja Sapunova darba “Inflanti”. Grāmata izdota pēc vēstures zinātņu doktores Genovefas Barkovskas iniciatīvas KKC “Kalistratova nams” projekta ietvaros 2020. gadā, ar Latvijas Kultūras ministrijas un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” finansiālo atbalstu.

Krievu kultūras centra izdevniecība plāno izdot grāmatu “Cietoksnis-noliktava Dvinska” 2024. gadā. Projekta vadītāja – Gaļina Ivanova. 

Izdevums tiek gatavots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības DNVOAC finansiālo atbalstu līguma “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-8-23) ietvaros, kas noslēgts starp biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un LR Kultūras ministriju.

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: biedrība KKC “Kalistratova nams”,  kkc_kn@inbox.lv