Slutišķu sādžā atjaunota vecticībnieku mājas vēsturiskā apbūve

latinsoft
29. septembris, 2015.

Pabeigta projekta  „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” izpilde.

Projekta mērķis ir Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” ēku renovācija un jaunas ekspozīcijas ‘Zemkopības darbarīki Daugavpils novadā 20. gadsimta 1.pusē’ izveide.

2014.gadā Daugavpils novada Kultūras pārvaldē tika uzsākta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” projekta „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” īstenošana.

Projekta mērķis ir Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” ēku renovācija un jaunas ekspozīcijas ‘Zemkopības darbarīki Daugavpils novadā 20. gadsimta 1.pusē’ izveide. Slutišķu vecticībnieku lauku sēta ir vienīgais šāda veida muzeja objekts Latvijā, kas atrodas autentiskā apdzīvotā sādžā un kur apmeklētāji var iepazīties ar unikāliem Latgales vecticībnieku garīgās un sadzīves kultūras materiāliem. Ekspozīcijas ēkas ir tautas būvniecības paraugi ar daudzām dekoratīvām koka detaļām, logu apmaļu un slēģu rotājumiem, ārdurvju vērtņu veidojumiem. Vairākas Slutišķu sētas būves, ēku koka detaļas bija nolietojušās un pat zudušas, tāpēc ELFLA projekta ietvaros vispirms tika organizēts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi un objekta vēsturisko izpēti.

Pasūtījuma izpildītājs – SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca” veica padziļinātu Slutišķu sētas kultūrvēsturisko inventarizāciju un arhitektoniski māksliniecisko izpēti. Zudušās saimniecības ēkas tika atjaunotas, vadoties pēc fotogrāfijām un citiem vēstures avotiem, saglabājušās kūts akmens sienas un grīda tika restaurētas. Dzīvojamajā mājā, kas bija vislabāk saglabājusies, tika veikti nozīmīgi būvniecības un restaurācijas darbi – jumta seguma, logu, grīdu, guļbūves vainagu nomaiņa, durvju, logu apmaļu, mājas dekoratīvo elementu atjaunošana, pagraba remonts. Labiekārtošanas projektā tika atjaunots vēsturiskais slēgtais pagalms ar koka žogu un vārtiem. Pagalmā izrakta aka ar svērteni. Ārpus vēsturiskā pagalma izveidota teritorija apmeklētāju vajadzībām ar nelielu automašīnu stāvvietu un tualeti.

Jaunās ekspozīcijas iekārtošanai tika veikta 16 muzeja priekšmetu restaurācija un12 jaunu priekšmetu izgatavošana, izvietoti informācijas stendi.

dnd.lv

http://daugavpilsnovads.lv/projektu-istenosana/slutisku-sadza-atjaunota-vecticibnieku-majas-vesturiska-apbuve