Slāvu kultūras dienas Daugavpilī atvērs festivāls “Kazaku aplis”

Andrejs Kudirka
22. maijs, 2023.

24.maijā Daugavpilī sākas XXVIII Slāvu kultūras dienas. Svētku pasākumu rīkotājs tradicionāli ir Krievu kultūras centrs.

Svinīgā Slāvu kultūras dienu atklāšana notiks uz Kultūras pils lielajās skatuves plkst.18.00 – skatītājus aicina uz folkloras festivālu “Kazaku aplis”. Skanēs pazīstamas kompozīcijas Rēzeknes kazaku dziesmu ansambļa “Debeszils zieds” un Līvānu slāvu kultūru vokālā ansambļa “Razdoļje” izpildījumā. Kā arī uzstāsies solisti un muzikanti Sergejs Pimanovs, Ilona Kiruka, Vitālijs Mihailovskis, Anatolijs Baiko, Naiļa Jansone un Jevgenijs Hairullins. Savu kazaku dziesmu redzējumu piedāvās arī Krievu kultūras centra radošie kolektīvi folkloras ansambļi “Rusiči” un “Slavjanka”, vīru vokālais ansamblis ”Vdohnovenije” un koris “Maļinovij zvon”. Par festivāla rotu var nosaukt jautras tautas dejas jauniešu deju kolektīva “Uzori” izpildījumā.

Aicinām visus kazaku dziesmas cienītājus uz Kultūras pili 24.maijā plkst.18.00 uz festivālu “Kazaku aplis”. Ieeja brīva.

Festivāls “Kazaku aplis” notiek “Līdzdarbības līgums par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdarbības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.: Nr.2.5-8-23) ietvaros, kas noslēgts starp biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un LR Kultūras ministriju.