Paziņojums par ielu tirdzniecību pasākuma laikā “Plašā Masļeņica” Vienības laukumā (25.02.2017. plkst. 11.00-16.00)

latinsoft
25. janvāris, 2017.

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā – Pārvalde) aicina tirgotājus laicīgi pieteikties ielu tirdzniecībai pasākuma laikā “Plašā Masļeņica” Vienības laukumā.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikumu iesniegšana

Līdz 14.februārim plkst.17.00

Pieteikumu izskatīšana, tirgošanas vietu saskaņošana un norādīšana

15.februāris – 20.februāris

Atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

20.februāris – 24.februāris

 

 

 

 

 

Līdz 14.februārim pieteikums var iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciālistei Tatjanai Livčānei (Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums;
  • nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināmu dokumentu kopija;
  • PVD atļauja.

Pārvalde ir tiesīga atteikt pretendentam dalību tirdziņā, ja:

  • pieteikums saņemts ārpus noteiktā termiņa;
  • tā piedāvājums neatbilst tirdziņa tematikai;
  • ja pretendents piedāvā nekvalitatīvu preci un pakalpojumus;
  • neatkarīgu apstākļu dēļ nebūs iespējams nodrošināt papildus tirdzniecības vietu izsniegšanu.

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi[1] uz norādīto bankas kontu.

Maksa 3.00 eur tirdzniecībai ar amatniecības darinājumiem, 7 eur – tirdzniecībai ar pārtikas precēm un karstām uzkodām vai 9.00 eur tirdzniecībai ar saimniecības un tekstilprecēm:

Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tirdzniecības dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar norādītu tirdzniecības vietu.


[1] Saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošiem noteikumiem (14.11.2013.) Nr. 55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 4.daļu

daugavpils.lv