Jaunākās ziņas

Aktualitātes

Galvenās centra struktūras un ekspozīcijas, kas veltītas tradicionālajām krievu reliģiskajām konfesijām, krievu tautas mākslai un amatniecībai, mūsu pilsētas un valsts vēsturei, atrodas: Varšavas ielā 14. Šī ēka pilsētā tiek dēvēta par “Krievu namu”.

“Krievu nams” ir iekļauts to objektu sarakstā, kurus oficiālās vizītes laikā Daugavpilī apmeklē ārvalstu viesi un delegācijas. Katru gadu centru apmeklē vairāk nekā 4 tūkstoši ekskursanti. Viņu vidū ir tūristi, kultūras iestāžu, izglītības iestāžu darbinieki, sabiedrisko organizāciju pārstāvji un vienkārši ģimenes. Bet lielākā daļa “Krievu nama” apmeklētāju ir bērnudārzu audzēkņi, kā arī pamatskolu, vidusskolu un profesionālo skolu audzēkņi no Daugavpils un citām Latvijas pilsētām.

Darbības jomas

Izveidojot Krievu kultūras centru, tika noteiktas četras galvenās darbības jomas: Daugavpilī un Latvijā dzīvojošo krievu etniskās un kultūras identitātes saglabāšana; krievu valodas saglabāšana, attīstība un popularizēšana Daugavpilī un Latvijā; krievu garīgo, kultūras un tautas tradīciju saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Latvijā; Daugavpils un Latvijas krievu iedzīvotāju garīgā un kultūras mantojuma izpēte un saglabāšana.

Jaunākās ziņas

Aktualitātes

Galerija

Jaunākās ziņas

Aktualitātes