“Mēs izvēlamies labestības ceļu” – KKC brīvprātīgie

Andrejs Kudirka
4. decembris, 2020.

Pasaules brīvprātīgo dienu tradicionāli atzīmē sestdien, 5. decembrī. Krievu kultūras centrs svin šo datumu, jo brīvprātīgo kustība “Dobriņa” KKC pastāv jau 5 gadus, direktores vietnieces Irinas Boļšakovas vadībā. Organizācija un tās dalībnieki ir saņēmuši daudzus pašvaldības apbalvojumus.

Organizācijā ir apmēram 20 brīvprātīgo, daudzi darbojas ne tikai Krievu kultūras centra brīvprātīgo kustībā, bet arī Jauniešu domē, Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils Jaunatnes nodaļā, sabiedriskajās organizācijās un palīdz visāda veida pasākumos, kur nepieciešama brīvprātīgā palīdzība. Ir pusaudži, kuri iesaistījās “Dobriņā” ļoti jaunā vecumā, paliek organizācijā visus 5 gadus, aktīvi piedalās visos pasākumos, attīstoties kopā ar “Dobriņu”.

“Dobriņas” vadītāja Irina Boļšakova saka:

5 gadu lepnums par mūsu brīvprātīgiem! Šogad mūsu brīvprātīgo kustība “Dobriņa” svinēja savu pirmo, kaut arī mazo, jubileju. Pateicoties raitam darbam, bērnu skaits ar katru gadu palielinās. Man par nožēlu, daudzi pēc vidējās izglītības iegūšanas dodas mācīties uz citām pilsētām, taču pat šajā gadījumā mēs nešķiramies: mēs sazināmies attālināti. Starp mūsu brīvprātīgajiem ir jaunatne no 9 gadu vecuma (ar vecāku atļauju) un līdz… – mēs visi kopā augam. Pusaudži ir dažādi, taču viņus visus vieno laipnība, līdzjūtība, vēlme palīdzēt citiem. Vēlreiz vēlos pateikties par kopīgo darbu Krievu kultūras centrā!”

Par godu 5 gadu jubilejai “Dobriņa” rīkoja talku vecticībnieku baznīcā Daņiševkas ciematā.

Diemžēl, ņemot vērā ārkārtas situāciju un valdības pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot Covid-19 izplatību valstī, “Dobriņas” dalībnieki nevar sanākt kopā un svinēt Starptautisko brīvprātīgo dienu. Bet viņi atrada izeju – uzņēma videoklipu, kurā visi pastāstīja, ko viņiem nozīmē brīvprātīgais darbs.