Literāri muzikālais vakars «Vecie ieraksti griežas»

Andrejs Kudirka
26. jūnijs, 2023.

20. jūnijā Krievu kultūras centrā notika literāri muzikālais vakars “Vecie ieraksti griežas”.

Pasākuma autore un vadītāja Ņina Margeviča pastāstīja skatītājiem par nozīmīgiem slavenu dzejnieku dzīves un daiļrades posmiem. Uzliktas uz atskaņotāja, skanēja retas plates: sešdesmito gadu dzejnieku Andreja Vozņesenska, Roberta Roždestvenska un Jevgeņija Jevtušenko dzejoļi autora izpildījumā un padomju estrādes zvaigžņu dziesmās (J. Guļajeva, A. Maļiņina, J. Kobzona, A. Pugačovas, S. Rotaru un citas kompozīcijas).

Dzeja skanēja arī dzejnieces, KKC darbīnieces Gaļinas Ivanovas un tautas teātra “Iskateļ” aktrises Janinas Zajcevas un Stalinas Cecerukas izpildījumā.