KKC pasākumu plāns 2018.gadа martā

latinsoft
8. aprīlis, 2018.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” publisko pasākumu plāns 2018.gadа martā

Datums

Vieta, adrese, laiks

Pasākuma nosaukums, informācija par ieejas biļetēm

(bezmaksas ieeja, vai maksas gadījumā norādīt, kur var iegādāties biļetes)

Kontaktinformācija

(par pasākumu atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālruņa nr. un/vai e-pasts)

01.03.2018.

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

15.30

Lasītāju konkurss pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kas veltīts B.Zahodera 100.gadadienai

 

Ieeja ar ielūgumu

Albīna Bogorodja

65413237

rusdom@inbox.lv

02.03.2018

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

14.00

Lasītāju konkurss pirmo klašu audzēkņiem, kas veltīts B.Zahodera 100.gadadienai

 

Ieeja ar ielūgumu

Albīna Bogorodja

65413237

rusdom@inbox.lv

13.03.2018

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

11.00

Pasākums “Kamēr svece deg”

Veras Anisimovas izšūto dvieļu apskate.

Ieeja  brīva

Gaļina Ivanova

65413237

rusdom@inbox.lv

Darba dienās

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

 

Ekskursijas Krievu kultūras centrā

(pēc pieraksta)

Ieeja: maksas

Albīna Bogorodja

65413237

rusdom@inbox.lv