KKC pasākumu plāns 2015.gadа oktobrī

latinsoft
6. oktobris, 2015.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” publisko pasākumu plāns 2015.gadа oktobrī

 

Datums

 

 

Vieta, adrese, laiks

 

 

Pasākuma nosaukums, informācija par ieejas biļetēm

 

(bezmaksas ieeja, vai maksas gadījumā norādīt,

 

kur var iegādāties biļetes)

 

 

01.10.2015.

 

 

Daugavpils Kultūras pils, mazā zāle

 

(Smilšu iela 92, Daugavpils)

 

15.00

 

 

Radošā sezona atklāšana

 

Krievu dzejnieku S.Jesenina salona atklāšana

 

 

 

 

Ieeja:  bezmaksas

 

 

02.10.2015

 

 

Krievu kultūras centrs

 

(Varšavas iela 14, Daugavpils)

 

11.00, 12.00, 13.00

 

 

Senioru diena

 

Bezmaksas ekskursijas senioriem

 

 

 

Ieeja:  bezmaksas

 

 

19.10.2015.

 

 

Krievu kultūras centrs

 

(Varšavas iela 14, Daugavpils)

 

15.30

 

 

Krievu liceja diena

 

Literāri-tematisks pasākums

 

 

 

Ieeja: bezmaksas

 

 

30.10.2015.

 

 

Krievu kultūras centrs

 

(Varšavas iela 14, Daugavpils)

 

14.00

 

 

Tematiskā izstāde “Latgale slaveno krievu gleznotāju darbos”

 

 

 

Ieeja: bezmaksas

 

 

oktobris

 

 

Krievu kultūras centrs

 

(Varšavas iela 14, Daugavpils)

 

 

Ekskursijas Krievu kultūras centrā

 

(pēc pieraksta)

 

 

 

Ieeja: maksas