K. Čukovska jubileja: lasītāju online konkursa rezultāti

Andrejs Kudirka
31. marts, 2022.

Krievu kultūras centrs rīkoja lasītāju online konkursu, kas ir veltīts Korņeja Čukovska 140. gadadienai.

Kopumā mēs esam saņēmuši 75 video darbus no bērniem no 3 līdz 5 gadiem un viņu vecākiem. Konkursā piedalījās audzēkņi no 14, 10, 27, 28, 11, 4, 15, 7, 22, 26, 30, 12 pirmsskolas
izglītības iestādēm.

Paldies visiem bērniem par dalību un par uzstāšanos, kā arī bērnu vecākiem un konkursa dalībnieku audzinātājiem no daudziem pilsētas bērnu dārziem par video un par to, kas palīdzēja saviem audzēkņiem piedalīties mūsu konkursā!

REZULTĀTI (uzvarētāji)

 1. VIETA
 • Mija Krankale, 3 gadi;
 • Dominiks Jozāns, 4 gadi;
 • Paulina Lukjanova, 5 gadi;
 • Amelija Lapinska, 5 gadi.

 1. VIETA
 • Elise Makarova, 3 gadi;
 • Anastasija Boronenko, 3 gadi;
 • Adriāna Meikšāne, 4 gadi;
 • Enzo Horovecs, 4 gadi;
 • Marija Paukšta, 4 gadi;
 • Gļebs Ņikitins, 5 gadi;
 • Veronika Boltruka, 5 gadi;
 • Dāvids Jakovļevs, 5 gadi.
 1. VIETA
 • Markuss Eglītis, 3 gadi;
 • Emīlija Beļavska, 3 gadi;
 • Sofija Anoškova, 4 gadi;
 • Adelina Kolpakova, 4 gadi;
 • Ginters Ģederts, 4 gadi;
 • Agate Ivanova, 4 gadi;
 • Damirs Boļšakovs, 5 gadi;
 • Martins Naruševičs, 5 gadi;
 • Makar Bachkou, 5 gadi;
 • Aļise Mihailova, 5 gadi;
 • Tomašs Začiņajevs, 5 gadi.

Uzvarētāji saņem balvas un diplomus!

Visi pārējie bērni saņem pateicības un dāvanas par dalību!

Mēs pateicamies visiem dalībniekiem un uzvarētājiem, novēlam viņem izcilus sasniegumus un veiksmi radošajās izpausmēs arī turpmāk!

Liels paldies par palīdzību mūsu žūrijai:

Ingrīda Zeļenkova – pirmsskolas izglītības darba speciāliste;

Marija Žilinska – izglītības metodiķe;

Natālija Kotona – Daugavpils teātra aktrise;

Vladislavs Vasiļjevs – tautas teātra “Iskateļ” mākslas vadītājs.

Konkursa uzvarētāju un dalībnieku apbalvošana notiks nākamajā nedēļā.