IEEJAS BIĻETES

Biļetes cena:
pieaugušajiem — 3 eiro/pers.;
skolēniem un senjoriem – 1,5 eiro/pers.