Jersikas Evaņģēlija 750. gadu jubilejai veltīta konference

Andrejs Kudirka
4. novembris, 2020.