PAREIZTICĪBA LATGALĒ

Andrejs Kudirka
1. februāris, 2023.

Vienā no Krievu kultūras centra izstāžu zālēm izvietota ekspozīcija „Pareizticība Latgalē”. Tajā ir plaši vēsturiski materiāli, kas parāda, ka pareizticībai mūsu novadā un valstī ir dziļākas saknes, nekā parasti tas tiek uzskatīts.

Kā apgalvo vēsturnieki, pirmais kristiešu dievnams, kas bija uzbūvēts mūsdienu Latvijas teritorijā, bija pareizticīgo baznīca. Tā tika uzcelta Daugavas ielejā, domājams, aptuveni gadsimtu vai pusotru pirms XIII gadsimta Ziemeļu krusta gājieniem. Saskaņā ar “Livonijas hronikām” tolaik eksistēja vairākas lielas apriņķu kņazistes: Jersika, Koknese, Tālava. Šo kņazistu valdnieki, nolemjot izplatīt savās zemēs kristietību, pieņēma pareizticību no Polockas, Pleskavas un Novgorodas mūkiem, kuri staigāja pa seno latgaļu, sēļu, vendu zemi un kristīja viņus pareizticībā. „Livonijas hronikās” tiek vēstīts, ka XIII gadsimta sākumā bīskaps Alberts un viņa krustneši izlaupīja un pilnībā nodedzināja tādas pareizticīgo apdzīvotās vietas kā Koknese un Jersika.

1270. gada “Lotiša evaņģēlijs” jeb “Jersikas evaņģēlijs”, kas nosaukts pārrakstītāja Jurģa vārdā no senās Jersikas, kurš sevi dēvēja par “Jurģis, popa dēls, ko sauca par latvieti no Gorodiščes”.  Šeit pirmo reizi vēsturē tiek minēts vārds „latvietis” kā tautas apzīmējums un tas nonāca pie mums laika ritumā no pareizticīgās Jersiku, kur viņš kalpoja kā svēto tekstu ārrakstītājs. Dievkalpojumus baznīcās jau no senajiem laikiem veda gan krievu, gan latviešu priesteri. Atmiņas par to ir saglabājušās latviešu valodā. Daudzus vārdus, saistītus ar kristietību, – „божница” (baznīca), „крест” (krusts), „святой” (svēts), „свеча” (svece), „грех” (grēks) un citus, latvieši aizguva no krievu valodas.

Ekspozīcijas galvenais krāšņums ir unikāla seno ikonu kolekcija, kuru 2005. gadā Krievu kultūras centrs saņēma dāvanā. Kolekcijā ir apskatāmās arī liturģiskās grāmatas un baznīcas piederumi, arhīvu dokumenti un mūsdienu publikācijas, kas stāsta par pareizticīgo baznīcas vēsturi un tradīcijām Latvijā. Visus dokumentus, grāmatas, vēstules, ko uzrāda Krievu nama apmeklētājiem, ir rūpīgi savācis un izpētījis Krievu kultūras centra vadītāja vietnieks Jurijs Jermakovs.

“Pareizticīgo istabā” darbojas biedrība “Pareizticīgo brālība”, kas organizē un vada dažādas sanāksmes, kursus, sarunas par pareizticību, palīdzot izprast reliģiju un tās nozīmi kristieša dzīvē. Laiku pa laikam šeit notiek arī dievkalpojumi vai litijas.

AUDIO GUIDE ENG