Komponista Heinriha Gaļicka piemiņas vakars

Pasākums notiks Krievu kultūras centrā (Varšavas iela 14)

Ieeja brīva

HENRIHS GAĻICKIS/ ГЕНРИХ ГАЛИЦКИЙ

Komponists, mūzikas pedagogs
1930 – 2013

Daugavpils Mūzikas vidusskolā mācījis mūzikas elementārteoriju, harmoniju, mūzikas literatūru, paralēli pamatdarbam bijis Daugavpils simfoniskā orķestra diriģents (1967-1973). Nodarbojies ar muzikālo jaunradi, uzrakstījis pirmās kompozīcijas, noorganizējis autorkoncertus.