III bardu dziesmas festivāls

Pasākums ir veltīts Vladimira Visocka piemiņai (85. dzimšanas diena)