Dzejnieki aicināti piedalīties jaunā Dzejas dienu krājuma veidošanā

Andrejs Kudirka
13. aprīlis, 2021.

Līdz šī gada 13.jūnijam Daugavpils pilsētas un novada dzejniekiem ir iespēja piedalīties krājuma „Dzejas dienas 2021” tapšanā.

Autori aicināti iesniegt savus darbus gan latviešu, gan citās valodās. Dzeju, ne vairāk kā desmit tekstus, kuri agrāk nav publicēti, ir jānosūta uz Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes e-pasta adresi: vita.vilevko@daugavpils.lv. Faila nosaukumu lūgums rakstīt norādot autora vārdu un uzvārdu (piemēram: vards_uzvards).

Nosūtāmajā failā nepieciešams norādīt vārdu, uzvārdu, vecumu, autora nodarbošanos un kontaktus. Dzeju un ziņas par sevi jāiesūta vienā failā (!). Faila formāts Microsoft Word.

Krājuma redkolēģijai ir tiesības veikt iesniegto darbu atlasi un nepieciešamības gadījumā rediģēt iesūtītos tekstus, labojumus saskaņojot ar autoru.

Jaunais krājums „Dzejas dienas 2021” tiks atklāts šī gada septembrī, Dzejas dienu ietvaros. Šogad tam tiks veidots 31.laidiens.

Papildus informācija:
Vita Viļevko
Daugavpils pilsētas domes
Kultūras pārvalde
t.: 20613225