Daugavpils I Latvijas Republikas laikā: KKC rīkoja zinātnisku konferenci (FOTO)

Andrejs Kudirka
4. decembris, 2023.

1. decembrī DVPI “Vienības nams” struktūrvienībā Krievu kultūras centrs notika zinātniski praktiskā konference “Daugavpils Pirmā Latvijas Republikas laikā. 1920.–1940.”, ko organizēja sabiedriskā organizācija “Krievu kultūras centrs “Kalistratova nams””.

Konferences laikā tika nolasīti interesanti referāti par pilsētas vēsturi un dzīvi starpkaru periodā. Vēsturniece un novadpētniece Ludmila Žilvinska nolasīja referātu par Daugavpils pašvaldību Pirmās Latvijas Republikas laikā un pastāstīja interesantus faktus par mūsu pilsētas vadītājiem;

pedagoģijas maģistrs Aleksandrs Bogdanovs„Daugavpils pilsētas jauna izskata veidošanās 20.gadsimta 30.gadu beigās”;

zinātnieks Henrihs Soms (Dr. Hist, Daugavpils Universitāte) – „Latvieši Daugavpilī: organizācijas, ievērojamākie darbinieki”;

Latgales Centrālās bibliotēkas bibliogrāfe Olga Volkova (Mg.oec.) – „Daugavpils kultūras dzīves atspoguļojums 1920.-1940. g. periodikas izdevumos”;

muzeja “Ebreji Daugavpilī un Latgalē” dibinātājs un vadītājs Iosifs Ročko – referātu „Viņi dzīvoja mūsu pilsētā”;

docente Inna Dvorecka (Dr. Philol , DU Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte) – “Multikulturālā Latgale Ādolfa Ersa romānā “Muižnieki””;

“Vienības nams” struktūrvienības “Krievu kultūras centrs” bibliotēkas informācijas speciāliste Ņina Margeviča“LR sabiedriskās organizācijas starpkaru periodā. Kustība “Sokol” Daugavpilī”.

Savukārt vecticības Latgalē pētniece Ina Kirničanska (Mg. Hist., DU doktorante) uzstājās ar ziņojumu attālināti no Kanādas: viņas prezentācijas temats bija “Daugavpils vecticībnieku inteliģences veidošanās”.

Pasākumā Krievu kultūras centrā piedalījās vēsturnieki un novadpētnieki, garīdznieki un citi  ieinteresētie klausītāji. Visi konferences dalībnieki tika apbalvoti ar diplomiem.

Konferences rezultātā tika sagatavots ziņojumu krājums ar fotostāstu, kura prezentācija notiks nākamā gada rudenī.

Konferenci atbalstīja Daugavpils valstspilsētas pašvaldība biedrības KKC “Kalistratova nams” projekta ietvaros (e-mail: kkc_kn@inbox.lv).

Konferences FOTOGALERIJA