Aizsaulē aizgāja Geroida Bogdanova

latinsoft
24. jūlijs, 2019.

Krievu kultūras centrs dziļās sērās paziņo, ka 2019.gada 21.jūlijā 85 gadu vecumā mūžības ceļos devās KKC vadītāja Geroida Bogdanova. Atvadīšanās no Geroidas Bogdanovas būs 25.jūlijā no 10.00  līdz 13.00 Borisa un Gļeba katedrālē (Tautas iela 2). Atvadīšanās dievkalpojums sāksies plkst. 13.00.

Geroida Bogdanova dzimusi 1934.gada 30.aprīlī Sibīrijā – Irkutskas apgabalā Taišetas pilsētā oficiera Ivana Lastočkina ģimenē. Skolas gados viņa labprāt dziedāja, dejoja, uzstājās skolas teatrālajos inscenējumos. 50.gadu sākumā iestājās Irkutskas pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultātē. Vēlāk, sakarā ar jauno tēva norīkojumu, ģimene pārcēlās uz Latviju. Geroida sāka studēt Daugavpils pedagoģiskajā institūtā un 1957.gadā saņēma skolotāja diplomu.

Geroida Bogdanova 12 gadus strādāja skolā par fizikas un matemātikas skolotāju. Pietika spēku un enerģijas arī ārpusklases darbam. Daudzi viņas skolēni līdz šim laikam ar siltumu atceras viņas rīkotos pasākumus – tematiskos un atpūtas vakarus, teatralizētos uzvedumus. Vairāk par 30 gadiem tika veltīti pedagoģiskajam darbam un jaunās paaudzes audzināšanai. Daudzus gadus Geroida Bogdanova vadīja Daugavpils pionieru namu. 1979.gadā viņai tika piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās skolotājas goda nosaukums.

1994.gadā Daugavpilī tika izveidots Krievu kultūras centrs. Geroida Bogdanova bija pirmais un 25 gadu garumā vienīgais tā direktors. Par ieguldījumu krievu kultūras un pareizticīgo tradīciju Latvijā saglabāšanā un kopšanā 2001.gadā viņa tika apbalvota ar Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Sergeja Radoņežska III pakāpes medaļu un Goda rakstu.

2005.gadā Daugavpils pašvaldība piešķīra Geroidai Bogdanovai Goda Daugavpilietes titulu.

Par lielo ieguldījumu saprašanās un draudzības starp tautām stiprināšanā, par aktīvo sabiedrisko darbību, darbu kultūras jomā Latvijas prezidents Valdis Zatlers 2008.gadā apbalvoja Geroidu Bogdanovu ar Atzinības krustu.

Par lielo ieguldījumu Latvijas un Krievijas kultūras sakaru stiprināšanā un krievu kultūras popularizēšanā Latvijas Republikā Krievijas Federācijas prezidents Dmitrijs Medvedevs 2011.gadā apbalvoja Geroidu Bogdanovu ar Puškina medaļu.

2019.gaada maijā Krievu kultūras centrs spilgti un vērienīgi atzīmēja savu 25 gadu jubileju. Krievu nama vadītāja saņēma daudz sirsnīgu atzinumu vārdu. Geroidas Bogdanovas darbība krievu kultūras Latvijā saglabāšanas jomā tika atzīmēta ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas svētā svētmocekļa Rīgas arhibīskapa III pakāpes ordeni.

Līdz pēdējai dienai visus savus spēkus Geroida Bogdanova veltīja darbam. Viņas sirds pārstāja pukstēt Vladimirā (Krievija) delegācijas vizītes laikā.

Krievu kultūras centra kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu un ir kopā ar Geroidas Bogdanovas piederīgajiem un tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.