Rakstnieka un rakstu autora par vecticībniekiem Vasilija Baranovska deviņdesmit gadu jubileja

Andrejs Kudirka
9. maijs, 2023.

Par godu rakstnieka Vasilija Baranovska deviņdesmit gadu jubilejai 2023. gada 8. maijā Krievu kultūras centrā notika svētku pasākums un seminārs.
Godināt jubilāru bija ieradušies daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki.  Laba vēlējumi un apsveikumi šajā dienā izskanēja no visām pusēm: gaviļnieku sveica Vecticībnieku Pomoras baznīcas Vienotās padomes priekšsēdētājs Grigorijs Bojarovs, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālās padomes priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, Latvijas vecticībnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Ilarions Ivanovs, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aleksejs Vasiļjevs un citi klātesošie. Kā īpašs apsveikums noskanēja garīgā dzeja Vecforštates svētdienas skolas kora izpildījumā.

Svētku vakara ietvaros KKC aktu zālē tika organizēts rakstnieka, grāmatu un rakstu autora par vecticībniekiem daiļradei veltīts seminārs. Savus ziņojumus lasīja un prezentēja Grigorijs Potašenko (Viļņas universitātes vēstures fakultāte), Arkādijs Ņeminuščijs un Ina Kirničanska (Daugavpils universitātes humanitārā fakultāte).

Krievu kultūras centrs no visas sirds novēl jubilāram stipru veselību, daudz spēka, izturības un iedvesmu, lai turpināt savu radošo un nozīmīgo darbību! Lai jūsu māja būtu vienmēr piepildīta ar siltumu un katra diena nes prieku! Daudz laimes jums jubilejā!

KKC FOTOGALERIJA: Rakstniekam Vasilijam Baranovskim – 90!