30 aprīlī – Geroidas Bogdanovas 90. gadadiena!

Andrejs Kudirka
30. aprīlis, 2024.

Šodien, 30. aprīlī mēs atzīmējam Daugavpils Krievu nama direktores, Krievu kultūras centra pirmās un  ilggadējās vadītajas, izglītības darbinieces un Goda daugavpilietes Geroidas Bogdanovas 90. gadadienu. Un mums ir iespēja vēlreiz godināt un atzīmēt viņas vērtīgo ieguldījumu Daugavpils un Latvijas sabiedrībā un kultūras dzīvē. 

Viņas dzīve un darbs ir bijis neatņemama sastāvdaļa daudzu cilvēku dzīvē. Bet nepārtrauktais darbs kultūras un izglītības jomās, kā arī vadīšanas pienākumi Krievu kultūras centrā, apliecina Geroidas Bogdanovas apņēmību un dedzību savā darbā. Viņas darbība ir bijusi stiprs pamats Latvijas un Krievijas kultūras sakaru stiprināšanai un krievu kultūras popularizēšanai Latvijā. Viņas mantojums turpinās dzīvot gan cilvēku atmiņās, gan Vienības nama Krievu kultūras centra darbībā, kas turpina kalpot sabiedrībai un veicināt izpratni un cieņu pret dažādām kultūrām un tradīcijām.

Geroida Bogdanova dzimusi 1934.gada 30.aprīlī Sibīrijā – Irkutskas apgabalā Taišetas pilsētā oficiera Ivana Lastočkina ģimenē. Skolas gados viņa labprāt dziedāja, dejoja, uzstājās skolas teātra iestudējumos. Piecpadsmit gadu vecumā Geroīda redzēja izrādi „Pūt, vējiņi!” pēc latviešu Tautas dzejnieka Raiņa lugas. Šī luga viņu ārkārtīgi sajūsmināja. Tolaik viņa pat iedomāties nespēja, ka tālā un nepazīstamā Latvija kļūs par viņas otro dzimteni.  

50.gadu sākumā iestājās Irkutskas pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultātē. Vēlāk, sakarā ar tēva norīkojumu darbā, ģimene pārcēlās uz Latviju. Geroida sāka studēt Daugavpils pedagoģiskajā institūtā un 1957.gadā saņēma skolotāja diplomu. Pēc tam 12 gadus strādāja skolā par fizikas un matemātikas skolotāju un viņai pietika spēka un enerģijas arī ārpusklases darbam. Vairāk par 30 gadiem tika veltīti pedagoģiskajam darbam un jaunās paaudzes audzināšanai. Daudzi cilvēki līdz šim laikam ar siltumu atceras viņas rīkotos pasākumus – tematiskos un atpūtas vakarus, teatralizētos uzvedumus. 

Daudzus gadus Geroida Bogdanova vadīja Daugavpils pionieru namu. 1979.gadā viņai tika piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās skolotājas goda nosaukums.

1994.gadā Daugavpilī bija izveidota jauna sabiedriskā organizācija, kas ieguva dubultnosaukumu „Krievu kultūras centrs “Kallistratova nams”). Viņa bija pirmais un 25 gadu garumā vienīgais tā direktors.

Geroīdas Bogdanovas darbība ar mērķi saglabāt krievu kultūras matojumu tika atzīmēta ar daudziem apbalvojumiem.

2005.gadā Daugavpils pašvaldība piešķīra viņai Goda Daugavpilietes titulu.

Par lielo ieguldījumu saprašanās un draudzības starp tautām stiprināšanā, par aktīvo sabiedrisko darbību, darbu kultūras jomā Latvijas prezidents Valdis Zatlers 2008.gadā apbalvoja G. Bogdanovu ar Atzinības krustu.

Viņas darbība krievu kultūras Latvijā saglabāšanas jomā tika atzīmēta ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas svētā svētmocekļa Rīgas arhibīskapa III pakāpes ordeni.

Geroīda Bogdanova mirusi pēkšņā nāvē 2019. gada 21. jūlijā Daugavpils Krievu kultūras centra vizītes laikā Vladimirā (KF), apbedīta Daugavpils pilsētas kapos.

MIRKĻI, kuriem ir NOZĪME