22.oktobrī Krievu kultūras centrā notiks dzejas vakars «Vladimirs Mirskis Latvijā. Krievu vārda dziļums»

Andrejs Kudirka
20. oktobris, 2022.
Daugavpils Krievu kultūras centrs un Starptautiskā Rērihu centra Latvijas nodaļas Daugavpils grupa aicina visus interesantus uz dzejas vakaru, kas notiks 22.oktobrī plkst.15.00 (Varšavas ielā 14).
Pasākuma temats: «Vladimirs Mirskis Latvijā. Krievu vārda dziļums». Poētiskā vakara ietvaros notiks V. Mirska grāmatas «Чаша бытия» prezentācija. Ieeja brīva.

Vladimirs Mirskis (1920-1998) – Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu literatūras katedras docents, Rīgas Pareizticīgo Garīgā semināra pasniedzējs, dzejnieks, tulkotāj Vladimirs Mirskis ir mācību grāmatu un zinātnisko darbu krievu folklorā un senkrievu literatūrā autors; viņš uzrakstīja monogrāfisku pētījumu «Сравнительная поэтика лирических песен разных народов» („Salīdzinošā dažādu tautu lirisko dziesmu poētika”), sastādīja hrestomātiju «Древнерусская литература» („Senkrievu literatūra”). Sava mūža pēdējos gadus Vladimirs Mirskis pasniedza Senkrievu literatūru Rīgas Pareizticīgo Garīgajā seminārā.