В УКХ принимаются заявки на торговлю во время Масленицы

latinsoft
25. января, 2017.

Управление коммунального хозяйства до 14 февраля принимает заявки на торговлю во время праздника Масленица на площади Виенибас 25 февраля. Информация по телефону 654 76479 (Татьяна Ливчане).——

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikumu iesniegšana

Līdz 14.februārim plkst.17.00

Pieteikumu izskatīšana, tirgošanas vietu saskaņošana un norādīšana

15.februāris – 20.februāris

Atļauju sagatavošana, maksājumu veikšana un atļauju izsniegšana

20.februāris – 24.februāris

 

 

 

 

 

Līdz 14.februārim pieteikums var iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciālistei Tatjanai Livčānei (Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums;
  • nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības vai tai pielīdzināmu dokumentu kopija;
  • PVD atļauja.

Pārvalde ir tiesīga atteikt pretendentam dalību tirdziņā, ja:

  • pieteikums saņemts ārpus noteiktā termiņa;
  • tā piedāvājums neatbilst tirdziņa tematikai;
  • ja pretendents piedāvā nekvalitatīvu preci un pakalpojumus;
  • neatkarīgu apstākļu dēļ nebūs iespējams nodrošināt papildus tirdzniecības vietu izsniegšanu.

 

Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai tirdziņā, jāveic maksājumi[1] uz norādīto bankas kontu.

Maksa 3.00 eur tirdzniecībai ar amatniecības darinājumiem, 7 eur – tirdzniecībai ar pārtikas precēm un karstām uzkodām vai 9.00 eur tirdzniecībai ar saimniecības un tekstilprecēm:

Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tirdzniecības dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar norādītu tirdzniecības vietu.[1] Saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošiem noteikumiem (14.11.2013.) Nr. 55 “Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām” 4.daļu

daugavpils.lv