Общественная организация

Факты, создание и развитие общественной организации

«Центр русской культуры «Дом Каллистратова»»

История

20 октября 1994 года в регистр общественных организаций Латвийской Республики была внесена общественная организация «Центр русской культуры (Дом Мелетия Каллистратова)», получив регистрационное удостоверение № 40008008799 Read more…

Деятельность

В то же время и общественная организация «Центр русской культуры «Дом Каллистратова»» под председательством Героиды Богдановой продолжила свою деятельность по сохранению и развитию русской культуры в Латвии. Read more…

Правление

Первым председателем правления общественной организации «Центр русской культуры «Дом Каллистратова»» был избран профессор Федор Полиевктович Федоров. Read more…

 

 

Из Статусов:

«Biedrības “Krievu kultūras centrs “Kalistratova nams”” mērķi: saglabāt un attīstīt krievu kultūru un krievu nacionālās tradīcijas; stimulēt vēstures tradīciju un Latvijas kultūras apgūšanu un mācīšanu, daudznacionālās kultūras īpatnības Daugavpils pilsētā; organizēt un vadīt kultūras un izglītojoša rakstura pasākumus, nodarbinot tajos radošo kolektīvu potenciālu, piesaistot kultūras un izglītības iestādes; organizēt dažādus bezmaksas un maksas pulciņus, sekcijas, klubus, lai atbalstītu un tālāk attīstītu krievu kultūru un starptautisko kultūras sabiedrību; sekmīgu biedrības uzdevumu risināšanai un sasniegšanai var veikt izdevējdarbību un citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu; krievu etniskās identitātes saglabāšana daudznacionālās kultūras vidē Daugavpils pilsētā un Latvijā; sadarbības attīstīšana ar brīvprātīgo organizācijām, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā, ārvalstīs, lai stiprinātu krievu tradīcijas Latvijā; sociālā mikroklimata uzlabošana, īstenojot sadarbības projektus un programmas; krievu kultūras tradīciju popularizēšana, organizējot izglītojošus, informatīvus un kultūras pasākumus; izstrādāt un īstenot projektus sociālajā un kultūras jomās; pētījumu par sociālās integrācijas iespējām mūsdienu sabiedrībā organizēšana, informācijas vākšana, datu apstrāde un izplatīšana».