KKC pasākumu plāns 2017.gadа jūnijā

             Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” publisko pasākumu plāns 2017.gadа jūnijā.-----


Datums

Vieta, adrese, laiks

Pasākuma nosaukums, informācija par ieejas biļetēm

(bezmaksas ieeja, vai maksas gadījumā norādīt, kur var iegādāties biļetes)

10.06.2017.

 

Daugavpils centrs

12.00

Dubrovina parks

KKC kolektīvu “Vdohnovenije”, “Ŗusiči” un “Slavjanka” piedalīšanās Daugavpils pilsētas svētkos

Ieeja  brīva

11.06.2017.

Rīga

Maskavas nams

(Marijas iela 7)

14.00

Koncerts “No Daugavpils ar mīlestību”

KKC kolektīvu vieskoncerts Rīgas Maskavas namā

14.06.2017.

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

14.30

Mākslinieces Ņinas Besedinas kompozīciju no ādas izstādes atklāšana

Ieeja ar ielūgumu

Darba dienās

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

 

Ekskursijas Krievu kultūras centrā

(pēc pieraksta)

Ieeja: maksas