KKC pasākumu plāns 2017.gadа aprīlī

    Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” publisko pasākumu plāns 2017.gadа aprīlī-----


Datums

Vieta, adrese, laiks

Pasākuma nosaukums, informācija par ieejas biļetēm

(bezmaksas ieeja, vai maksas gadījumā norādīt, kur var iegādāties biļetes)

03.04.2017.

 

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

14.00, 16.30

Lasītāju konkurss, kas veltīts K.Čukovska 135.gadadienai

 

Ieeja ar ielūgumu

17.04.2017.

Vienības laukums

12.00

“Lieldienu svētki”

Jauniešu dēju ansambļa UZORI uzstāšanās Lieldienu koncertā  „Iešūpoju Lielu dienu”

Ieeja brīva

21.04.2017.

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

14.00

Krievu dziesmas izpildīšanas konkurss

Ieeja ar ielūgumu

22.04.2017.

Kultūras pils,

(Smilšu iela 92)

12.00

Ģimenes svētki „Manas bērnības pasaka”

Izrāde-pasaka „Aizej tur – nezin kur”

(teātris-studija „Krievu nams”)

Radošās darbnīcas

Ieeja brīva

27.04.2017.

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

14.00

Pasaku inscenējumu konkurss

“Ceļojums uz Lukomorje”

Ieeja ar ielūgumu

Darba dienās

Daugavpils Kultūras pils

S.Jeseņina salons (315.kab.)

(Smilšu iela 92)

Ekskursijas S.Jeseņina salonā

(pēc pieraksta)

 

Darba dienās

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

 

Ekskursijas Krievu kultūras centrā

(pēc pieraksta)

Ieeja: maksas