KKC pasākumu plāns 2018.gadа martā

    Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” publisko pasākumu plāns 2018.gadа martā.-----

Datums

Vieta, adrese, laiks

Pasākuma nosaukums, informācija par ieejas biļetēm

(bezmaksas ieeja, vai maksas gadījumā norādīt, kur var iegādāties biļetes)

Kontaktinformācija

(par pasākumu atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālruņa nr. un/vai e-pasts)

01.03.2018.

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

15.30

Lasītāju konkurss pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kas veltīts B.Zahodera 100.gadadienai

 

Ieeja ar ielūgumu

Albīna Bogorodja

65413237

rusdom@inbox.lv

02.03.2018

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

14.00

Lasītāju konkurss pirmo klašu audzēkņiem, kas veltīts B.Zahodera 100.gadadienai

 

Ieeja ar ielūgumu

Albīna Bogorodja

65413237

rusdom@inbox.lv

13.03.2018

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

11.00

Pasākums “Kamēr svece deg”

Veras Anisimovas izšūto dvieļu apskate.

Ieeja  brīva

Gaļina Ivanova

65413237

rusdom@inbox.lv

Darba dienās

Krievu kultūras centrs

(Varšavas iela 14)

 

Ekskursijas Krievu kultūras centrā

(pēc pieraksta)

Ieeja: maksas

Albīna Bogorodja

65413237

rusdom@inbox.lv